Υπαγωγή στο Ν. 4469/2017

Υπαγωγή στο Ν. 4469/2017 (Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών για τις Επιχειρήσεις)

Η εταιρεία μας με την μεγάλη εμπειρία που διαθέτει σε μεθόδους εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, δραστηριοποιείται, ήδη, στη διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (Ν. 4469/2017) αναλαμβάνοντας την νομική στήριξη επιχειρήσεων (φυσικών και νομικών προσώπων) που επιθυμούν να ενταχθούν στη διαδικασία αυτή. Με τη συνδρομή άριστα καταρτισμένων και έμπειρων συνεργατών οικονομολόγων και λογιστών παρέχουμε τις κατάλληλες συμβουλές βάσει των ιδιαιτεροτήτων κάθε περίπτωσης. Αναλαμβάνουμε την νομική επεξεργασία της αίτησης υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό, τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την επίτευξη της συμφωνίας αναδιάρθρωσης με τους πιστωτές, την επιμέλεια και σύνταξη της συμφωνίας, την επικύρωση αυτής ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου.