Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης

Δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης

Η εταιρεία μας διαθέτει πολυετή εμπειρία στον χειρισμό υποθέσεων που σχετίζονται με την κοινωνική ασφάλιση. Συγκεκριμένα:

    • Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με τη συνδρομή των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης (κατοχύρωση, θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, εξαγορά πλασματικών χρόνων ασφάλισης) σε όλους τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ (ΙΚΑ και πρώην ειδικά ταμεία –τραπεζών και ΔΕΚΟ-,  που εντάχθηκαν σε αυτό , ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΟΓΑ, Δημόσιο.
  • Αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση αιτήσεων συνταξιοδότησης (συντάξεις γήρατος, θανάτου-χηρείας, αναπηρίας), την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, την υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών και την εν γένει παρακολούθηση της πορείας της αίτησης συνταξιοδότησης.
  • Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την απασχόληση συνταξιούχων.
  • Συντάσσουμε, καταθέτουμε και υποστηρίζουμε ενστάσεις ασφαλισμένων ενώπιον των αρμοδίων αρχών –τοπικές διοικητικές επιτροπές ταμείων- για ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης (ανάκληση απορριπτικών αποφάσεων συνταξιοδότησης, προσβολή αποφάσεων εσφαλμένου υπολογισμού συντάξεως, προσβολή ανακλητικών πράξεων του χρόνου ασφάλισης στον τ.ΟΓΑ κ.α).
  • Συντάσσουμε, καταθέτουμε και υποστηρίζουμε προσφυγές ασφαλισμένων ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων για διαφορές σχετιζόμενες με ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης (προσβολή αποφάσεων για Πράξεις Επιβολής Προστίμων και Εισφορών, προσβολή αποφάσεων υποχρεωτικής υπαγωγής στην ασφάλιση (παράλληλη ασφάλιση), προσβολή απορριπτικών αποφάσεων αιτήσεων συνταξιοδότησης κ.α).