Σχετικά με εμάς

ΠΡΟΦΙΛ

Σας καλωσορίζουμε στο διαδικτυακό χώρο της δικηγορικής εταιρείας “Α. Βέρροιου – Α. Κουτσοκέρα και Συνεργάτες”.

Η δικηγορική μας εταιρεία παρέχει επί σειρά ετών εξειδικευμένες, υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες, σε όλους τους τομείς του δικαίου, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς του εργατικού δικαίου, του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης, του αστικού, του διοικητικού και του εμπορικού δικαίου.

Η πολυετής εμπειρία μας, οι άρτια καταρτισμένοι συνεργάτες μας, η αμεσότητα στη σχέση της εταιρείας με τους εντολείς της και η εξατομικευμένη αντιμετώπιση κάθε νομικής υπόθεσης εγγυώνται την ποιοτική παροχή υπηρεσιών και τον αποτελεσματικό χειρισμό περίπλοκων  νομικών υποθέσεων.

Αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση των εντολέων μας, φυσικών και νομικών προσώπων, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων.

Ενεργώντας πάντοτε με γνώμονα το συμφέρον των πελατών μας, επιδιώκουμε την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος στο συντομότερο χρόνο, με το χαμηλότερο κόστος.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Αθηνά Βέρροιου

Η Αθηνά Βέρροιου γεννήθηκε στην Πάτρα το έτος 1978. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Εργατικό και στο Αστικό Δίκαιο.

Από το έτος 2004 είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα του δικηγορικού συλλόγου Αθήνας και ασκεί μάχιμη δικηγορία σε ζητήματα κυρίως εργατικού και αστικού δικαίου.

Το έτος 2017 προήχθη σε δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω. Γνωρίζει αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά.

Αμαλία Κουτσοκέρα

Η Αμαλία Κουτσοκέρα γεννήθηκε στο Αγρίνιο το έτος 1976. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Εργατικό Δίκαιο και στην Ιστορία, Φιλοσοφία και Κοινωνιολογία του Δικαίου.

Από το έτος 2001 είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα του δικηγορικού συλλόγου Αθήνας και ασκεί μάχιμη δικηγορία σε ζητήματα κυρίως εργατικού και δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου.

Το έτος 2015 προήχθη σε δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω. Γνωρίζει αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ - ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Παναγιώτα Δηλέ

Η Παναγιώτα Δηλέ γεννήθηκε το 1981 στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών «Π.Μ.Σ. Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση» του Τμήματος Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου.

Από το έτος 2009 είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα του δικηγορικού συλλόγου Αθήνας και ασκεί μάχιμη δικηγορία σε ζητήματα Διοικητικού και Εργατικού Δικαίου και Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης

Το έτος 2014 προήχθη σε Δικηγόρο Παρ’ Εφέταις. Γνωρίζει αγγλικά και γαλλικά..

Ζηνοβία Γκάτση

Η Ζηνοβία Γκάτση γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1992. Είναι απόφοιτος της  Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στον κλάδο του Αστικού Δικαίου .

Από το έτος 2017 είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα του δικηγορικού συλλόγου Αθήνας και ασχολείται με υποθέσεις αστικού και εμπορικού δικαίου, δικαίου εταιρειών και εργατικού δικαίου.

Γνωρίζει αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.

ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ

Μαρία Σχωρτσανίτη

Η Μαρία Σχωρτσανίτη γεννήθηκε το 1993 στα Ιωάννινα. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στον κλάδο του Αστικού Δικαίου.

Από το έτος 2017 είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα ασκούμενων δικηγόρων του δικηγορικού συλλόγου Αθήνας.

Γνωρίζει αγγλικά και γαλλικά.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Εργατικό Δίκαιο

Αστικό Δίκαιο

Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης

Διοικητικό Δίκαιο

Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο

Φορολογικό Δίκαιο

Εμπορικό Δίκαιο

Ρύθμιση οφειλών(Φυσικά πρόσωπα)

Ρύθμιση Οφειλών (Επιχειρήσεις)

Ποινικό Δίκαιο

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων

Πτωχευτικό Δίκαιο