Ρυθμίσεις Οφειλών

Ρύθμιση οφειλών

Η εταιρεία μας έχει χειριστεί πληθώρα υποθέσεων ρύθμισης υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων αλλά και μεθόδους εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών αναλαμβάνοντας και την νομική στήριξη επιχειρήσεων.