Εμπορικό Δίκαιο

Εμπορικό δίκαιο

Η εταιρεία μας παρέχει νομική υποστήριξη σε υποθέσεις εμπορικού και εταιρικού δικαίου σε κάθε στάδιο του βίου της επιχείρησης. Συγκεκριμένα η εταιρεία μας αναλαμβάνει:

  •  τη σύσταση όλων των εταιρικών τύπων στην Ελλάδα (ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ),
  •  τη λύση και εκκαθάριση εταιριών,
  •  την κατοχύρωση εμπορικών σημάτων,
  •  την νομική επεξεργασία και κατάρτιση εμπορικών συμβάσεων και συμφωνιών συνεργασίας,
  •  την κατοχύρωση, προστασία δικαστική και εξώδικη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,
  •   Πτωχευτικές διαδικασίες, αναγγελία απαιτήσεων, ανακοπή κατά πίνακα διανομής.