Ποινικό Δίκαιο

Ποινικό δίκαιο

Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση ποινικών υποθέσεων που προκύπτουν από ή με αφορμή την εργασιακή σχέση. Συγκεκριμένα:

  • Αδικήματα στην υπηρεσία που εμπίπτουν στο Ν. 4022/2011 (πράξεις διαφθοράς), απιστία, παράβαση υπηρεσιακού καθήκοντος, υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία,
  • Αδικήματα που σχετίζονται με την προσβολή της προσωπικότητας, συκοφαντική δυσφήμιση, εξύβριση
  • Αδικήματα που σχετίζονται με τη συνδικαλιστική δράση,
  • Μη εμπρόθεσμη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών, αποζημίωσης απόλυσης και ασφαλιστικών εισφορών.