Σας καλωσορίζουμε στο διαδικτυακό χώρο της δικηγορικής εταιρείας “Α. Βέρροιου – Α. Κουτσοκέρα και Συνεργάτες”.

Η δικηγορική μας εταιρεία παρέχει επί σειρά ετών εξειδικευμένες, υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες, σε όλους τους τομείς του δικαίου, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς του εργατικού δικαίου, του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης, του αστικού, του διοικητικού και του εμπορικού δικαίου.