Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο

Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο

  • Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία συνδικαλιστικών οργανώσεων,
  • Προστασία συνδικαλιστικής ελευθερίας,
  • Προσβολή ελαττωματικών αποφάσεων συνδικαλιστικών οργανώσεων,
  • Επαγγελματικές οργανώσεις,
  • Κανονισμοί Εργασίας,
  • Κατάρτιση και Διαπραγμάτευση ΣΣΕ,
  • Διαδικασία Μεσολάβησης και Διαιτησίας ενώπιον του ΟΜΕΔ,
  • Κήρυξη – νομιμότητα απεργίας.