Ατομικό Εργατικό Δίκαιο

 •  Aνεξάρτητων υπηρεσιών,
 • Υποκρυπτόμενη σύμβαση εργασίας.
 • Όρια διευθυντικού δικαιώματος
 • Μισθός,
 • Επιδόματα.
 •  Προϋποθέσεις ανάκλησης.
 •  Αμοιβές για υπερβάσεις των χρονικών ορίων απασχόλησης.
 • Αποζημίωση απόλυσης,
 • Καταχρηστικότητα,
 • Oμαδικές απολύσεις,
 • Aπολύσεις για οικονομοτεχνικούςλόγους.
 • Εγκύων,
 • Συνδικαλιστών,
 • Στρατευμένων.
 •  Υγιεινή και Ασφάλεια Εργαζομένων.